Universal Conditional Access System (UCAS)

korte introductie UCAS CAM's:
Een deel van de informatie die je hier vindt, staat ook te lezen op de Software pagina's over CAS Studio (voor de CAS Interface). Op die pagina's is de informatie echter meer specifiek op het programmeren met CAS Studio afgestemd.

UCAS is de afkorting van Universal Conditional Access System. Als je de inleiding van dit hoofdstuk hebt gelezen kun je je waarschijnlijk al een voorstelling maken van wat een dergelijk Universeel systeem inhoudt. Een UCAS CAM is niet gebouwd voor en beperkt tot 1 type codering. Met een UCAS CAM ben je juist flexibel. Om een UCAS CAM geschikt te maken voor een ander type codering, hoef je er alleen andere software in te programmeren.

Bekende voorbeelden van UCAS CAM's zijn o.a. de Magic Module en de Matrix CAM. De Magic Module en de Matrix CAM zijn eigenlijk identiek. De layout en de componenten zijn gelijk voor beide CAM's. Sterker nog, alle Sidas/UCAS CAM's gebruiken deze zelfde constructie.

Hieronder zie je foto's van het interieur van de Magic Module en daaronder de Matrix Reloaded CAM.

Foto of Magic Module interior - Duwgati
Foto of Matrix CAM interior - Duwgati

Zoals je ziet zijn ze (afgezien van de tekst op de chips) identiek van opbouw.

Om je te tonen waaraan je de Sidsa CAM's herkent, hier een uitvergroting van de meest belangrijke componenten. De onderdelen die een Sidsa CAM maken tot wat ie is. Het gaat om de 4 chips die je op de 4 hoeken van de onderstaand foto ziet.

Als je met de muis over de componenten beweegt, zie je de benaming van dat onderdeel.
Als je er dan op klikt, kom je op de website van de betreffende fabrikant.


Xilinx Chip SIDSA chip ST Microelectronics  Flash memory chip Alliance SRAM chip Matrix CAM

Zoals gezegd, dit zijn de meest belangrijke componenten. Je zou ze de bouwstenen van de Sidsa CAM kunnen noemen. Echter, er zijn 2 chips die wat extra aandacht verdienen, en dat zijn de chips die je, mits je de juiste apparatuur gebruikt, kunt herprogrammeren om zodoende de functionaliteit van je CAM te veranderen:
- de Xilinx (de CPLD)
- het Flash-geheugen

OK, laten we ze even op volgorde behandelen:

De Xilinx:
De Xilinx is een CPLD (Complex Programmable Logic Device), een soort programmeerbare array. De functie van de Xilinx is het besturen van de MPEG stream.

Niet alle Sidsa CAM's schijnen een checksum-controle te doen op de inhoud van de Xilinx, dus in de praktijk zal het niet altijd nodig zijn om de Xilinx chip opnieuw te programmeren. Zelfs als je een CAM type-conversie uitvoert (van Magic naar Matrix bijv.) kun je het best eerst proberen de CAM te herprogrammeren zonder aan de Xilinx te komen. Alleen als het niet werkt, kun je daarna alsnog de Xilinx herprogrammeren.

Let er wel op dat er 2 verschillende categoriŰn Xilinx files in omloop zijn:
1. de Xilinx voor de Magic Module (hiervan zijn 3 verschillend geconfigureerde files bekend)
2. de Xilinx voor de Matrix CAM (hiervan is slechts 1 file-configuratie bekend)

Je kunt de Xilinx files overigens herkennen aan de extensie .cas of .jed (uitspreken als jedec).

De Flash:
Dit is het belangrijkste deel van deze uitleg. De Flash is namelijk het onderdeel dat de CAM maakt tot wat hij is. Ongeacht welke Xilinx file er in je CPLD zit, met de Matrix software in de Flash zal de CAM zich als een Matrix Reloaded CAM gedragen en met de Magic software erin, gedraagt hij zich als een Magic Module.
De Flash files zijn herkenbaar aan de extensie .bin.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle Flash chips van dezelfde fabrikant komen. Sterker nog, niet alle Flash chips die je in een Sidsa CAM kunt tegen komen, worden ook door CAS Interface/CAS Studio ondersteund. Voor een overzicht van de ondersteunde typen, kun je de Duolabs website bezoeken.

Het Flash geheugen is opgebouwd uit 2 afzonderlijke secties of lagen of hoe je het ook noemen wilt. De eerste sectie bevat de loader software. Die loader software (de boot loader) vervult eigenlijk 2 functies:
1. zorgt ervoor dat de werkelijke CAM-software correct wordt opgestart
2. is nodig voor het updaten van de CAM-software

Zoals gezegd, het Flash geheugen maakt de CAM tot wat hij is.
Maar wat is dan het eigenlijke verschil tussen de Magic CAM en de Matrix Reloaded CAM?
Voor een antwoord op die vraag, moeten we nog wat verder inzoomen op de details van deze systemen.

Structuur van een Matrix Reloaded CAM:
De bootloader in de Matrix CAM heeft geen speciale naam en hij wordt ook niet apart geprogrammeerd. Het wezenlijke verschil met de bootloader in een Magic CAM is dat de Matrix CAM geen encryptie gebruikt. De bootloader van de Matrix CAM hoeft dus ook niets te decrypten.

De tweede sectie van de Flash bevat de eigenlijke Emulatie-software of EMU-software.

Wanneer je een Matrix Reloaded CAM koopt, is die voorgeprogrammeerd met UCAS 3.0 software. Die UCAS v3.0 software is Seca compatibel en maakt het ddarom mogelijk om een originele Seca kaart te gebruiken. Met de UCAS software is de Matrix CAM dus een alternatief voor de Aston CAM bijvoorbeeld. Maar wat nu als je de Matrix CAM zou willen gebruiken voor een ander type codering? Dan moet je dus op zoek naar alternatieve software voor je Matrix CAM waarmee dat wel mogelijk is. Je vindt die software meestal met benamingen als MR10xx en ze zijn er met verschillende extensies. Welke jij nodig hebt, hangt af van waarvoor je 'm gaat gebruiken en hoe je 'm gaat programmeren.
- gebruik van een UCAS programmer met UCAS uploading software, vereist een .upd file
- gebruik van funkaarten vereist (afhankelijk van het type funkaart) 1 of meerdere .hex files
- gebruik van een CAS Interface 2 vereist een .bin file

Structuur van een Magic CAM:
De bootloader in de Magic CAM wordt ook wel de Dreamload genoemd en hij kan apart geprogrammeerd worden. Zoals hierboven al geschreven, gebruikt de Magic CAM een encryptie-systeem en het is de functie van de Dreamload om die encryptie te decrypten.

De tweede sectie bevat de eigenlijke software, zoals de Pentacrypt, Tetracrypt etc. Deze software wordt ook wel aangeduid met de term Emulatie-software of EMU-software.

Wanneer je een Magic CAM koopt, verkeert deze in zgn. Virgin State (maagdelijke staat). Dit betekent dat de CAM nog niet is voorzien van EMU-software. Alleen de Dreamload is al geladen in zo'n nieuwe CAM. Om die reden wordt de Virgin State ook wel Dreamload state genoemd. Je moet een nieuwe Magic CAM dus altijd eerst zelf programmeren voordat je 'm in gebruik kunt nemen. Daarvoor kun je de Magic Module Prohgrammer gebruiken, of je doet het dus met de CAS Interface.

Als je je misschien afvraagt waarom de fabrikant een CAM in Virgin State verkoop i.p.v. met de voorgeladen software, dan is het antwoord daarop simpel; Wetgeving. In sommige landen is het illegaal om een CAM te verkopen waarop EMU software is ge´nstalleerd. Dus verkoopt men de CAM 'leeg' en levert er een programmer bij waarmee je zelf eenvoudig de software kunt laden.

Maar waarom dan wel de Dreamload al voorge´nstalleerd?
Dat heeft een eenvoudige technische achtergrond. De Dreamload is gekoppeld aan het gebruikte Flash-fabrikaat. De fabrikant zorgt er dus voor dat bij de productie de juiste Dreamload file voor het gebruikte type Flash wordt geprogrammeerd, omdat het anders niet werkt. En de meegeleverde MM programmer en MM programmer software zorgen ervoor dat de EMU-software vervolgens automatisch in de juiste sectie van de Flash terecht komt.

Dus als je dacht dat die Dreamload voor jouw gemak was voorgeprogrammeerd, dan heb je het mis. Dat is dus puur omdat de hard- en software (Flash en Dreamload) een onuitwisselbare combinatie vormen. Een ST fabrikaat Flash heeft een ST-type Dreamload nodig, een Toshiba fabrikaat Flash heeft een Toshiba type Dreamload nodig enz. enz. Kortom, het is vanwege puur technische redenen.

In het tijdperk van voor de CAM-programmers hoefde je je nooit te bekommeren om de juiste Dreamload, passend bij jouw Flash. De programmeerhulpmiddelen uit die tijd (MM-programmer, Funkaart etc.) begonnen automatisch op de juiste plaats in het Flash geheugen te schrijven. Je kon dus de Dreamload ook niet abusievelijk overschrijven met verkeerde data. Nu, met de CAS Interface, moet je er wel degelijk over nadenken en moet je ervoor zorgen dat je de juiste Dreamload voor voor jouw CAM (Flash) hebt.

Er worden op het web vele verschillende CAM files aangeboden:
1. de .mbf files. Deze files zijn bedoeld om je CAM te programmeren met de MM programmer.
2. de .bin files. Deze files zijn bedoeld voor het programmeren met speciale CAM programmers zoals bijv. de CAS Interface.

Deze laatste categorie (de .bin files) worden ook wel dumpfiles genoemd en ze zijn er in twee soorten: files met Dreamload erin en files zonder Dreamload erin. Voor het programmeren maakt het een groot verschil of je een file met of een zonder Dreamload programmeert, omdat de Dreamload op hex-adres 0 moet beginnen en de EMU software op hex-adres 10000.

Als je er niet zeker van bent of de dumpfile die je hebt, wel of niet inclusief Dreamload is, dan kun je dat op 2 manieren controleren:
1. met een speciale hex-editor (bijv. UltraEdit) en te kijken op hex-adres 5000. Als de file ook de Dreamload bevat, dan begint daar de Dream Multimedia copyright-melding. Als die Dreamload er niet in zit, dan zul je daar ook niet de copyright melding aantreffen.
2. met een speciaal programma (Dreamload Configurator) te downloaden in het downloadarchief in de folder CAM-software.

Even een korte uitleg van Dreamload Configurator:
Start de software en je ziet dit scherm verschijnen (zie onder).
Klik nu op het Open File icoon.

Screenshot created by Duwgati

Kies uit het popup window de .bin file die je wilt gebruiken om in je Magic Module te laden (zie onder).

Screenshot created by Duwgati

De file wordt geladen en als de file ook al een Dreamload bevat, dan zie je dat op het scherm doordat de software aangeeft voor welke Flash de betreffende Dreamload geschikt is, en voor welke hardware-versie van de Magic Module.
In dit geval is de file dus voorzien van een Dreamload die geschikt is voor een ST-fabrikaat Flash en hij is bedoeld voor de Magic Module hardware-versie 1.02 of 1.03 (zie onder).

Screenshot created by Duwgati

Als de file geen Dreamload bevat, dan verschijnt er een popup window die je dat vertelt (zie onder).

Screenshot created by Duwgati

OK, tot zover een globaal inzicht in de opbouw van de UCAS CAM's.